Počet: 0 Ks
Částka: 0

Vše co byste měli vědět o LED zdrojích světla!

LED (z anglického Light-Emitting Diode - dioda emitující světlo) je elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N. Narozdíl od klasických diod, LED vyzařuje viditelné světlo, infra případně UV v úzkém spektru barev a používá se v široké řadě aplikací.

V řadě států byla schválena určitá podoba zákazu prodeje běžných žárovek. Jeho cílem je nahradit žárovky účinnějším zdroji světla, například zářivkami a zdroji využívajícími LED. Brazílie a Venezuela začaly s odstraňováním žárovek z trhu v roce 2005, Evropská unie, Švýcarsko a Austrálie v roce 2009; zákaz plánují i další státy: Argentina, Rusko a Kanada v roce 2012, USA mezi roky 2012 a 2014.

Původní žárovky měly běžně účinnost výkonové přeměny příkon-výkon 13,5 lm/W (lepší u žárovek vyšších výkonů), což např. pro 100 W znamená 1 350 lm světelného výkonu. Běžnou praxí výrobců kompatkních zářivek (jakožto náhrad za žárovky) je uvádění popisu, že „tato úsporná zářivka svítí jako 100 wattová žárovka“. Takový popis spotřebitel vítá, protože laická veřejnost běžně nemá měřítko porovnání. Ovšem výrobci takto označují i trubice, na které i sami zároveň uvádějí hodnoty běžně pod 1 000 lm, čímž se ale sami usvědčují z klamání zákazníků. Nyní se ovšem na trhu objevují světelné zdroje na bázi vysoce svítivých LED diod – ty mají oproti kompaktním zářivkám mnohem delší životnost, větší mechanickou odolnost, větší energetickou účinnost často převyšující 90%.

Hlavní výhody technologie LED

 • nízká spotřeba energie v porovnání s ostatními technologiemi (přibližně desetinová v porovnání s klasickými žárovkami, přibližně třetinová v porovnání s kompaktními zářivkami)
 • LED technologie nabízí jednu nejúčinnějších přeměn elektrické energie na svítivou dlouhá životnost (životnost LED je cca. 25x delší než u klasických žárovek, 10x delší než u kompaktních zářivek)
 • okamžitý start po zapnutí (zářivky potřebují určitý čas na start a náběh do plné svítivosti – vteřiny až minuty)
 • počet zapnutí neovlivňuje životnost LED žárovky (zářivkám i klasickým žárovkám nesvědčí časté zapínání a vypínání, výrazně se snižuje jejich životnost)
 • vyzařované světlo neobsahuje UV záření (na rozdíl od zářivek a výbojek)
 • nevyzařují IR složku (infračervené záření) jako klasické žárovky
 • stabilní nekmitavé světlo (zářivky a výbojky často vyzařují nepříjemné kmitavé světlo)
 • LED žárovky neobsahují žádné nebezpečné látky (zářivky obsahují rtuť a stávají se tak velice nebezpečným odpadem)
 • LED splňují požadavky kladené směrnicí RoHS (směrnice se týká redukce obsahu nebezpečných látek v elektronických zařízeních)
 • široký rozsah provozních teplot
 • široký pracovní rozsah napájecích napětí

Technologie LED žárovek je celkově šetrná k životnímu prostředí a lze ji jednoznačně zařadit mezi technologie, mající nesporný význam pro ochranu životního prostředí. Jedná se především o výrazné úspory ve spotřebě elektrické energie, které se druhotně projeví v omezení produkce CO2, vznikajícího při výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách. Oproti zářivkám neobsahují LED žárovky žádné příměsi nebezpečných látek (zářivky obsahují rtuťové páry) a nestávají se tak ekologickou zátěží pro budoucí generace.

Konkrétní příklad úspory s použitím LED žárovek

Pro zřetelné porovnání úspory LED žárovky proti klasické vláknové žárovce, vycházejme z těchto předpokladů:

 1. Žárovkou budeme svítit v průměru 8 hodin denně
 2. Cena 1kWh elektrické energie je 4,3Kč
 3. Průměrná cena vláknové 100W žárovky je 15Kč
 4. Životnost vláknové 100W žárovky je 1000 provozních hodin
 5. Životnost 10W LED žárovky je 50000 provozních hodin
 6. Přesnou cenu 10W LED žárovky neuvádíme, protože se průběžně mění a aktuální cenu vždy najdete v našem eshopu

Na základě výše zmíněných údajů, za dobu životnosti jedné LED žárovky budete muset koupit 50ks vláknových žárovek. Tyto žárovky Vás budou celkem stát 750Kč.
Co se týče úspory spotřeby elektrické energie: 100W vláknová žárovka spotřebuje za den (8 hodiny svícení) 0,8kWh, za rok je to 292 kWh, což je v korunách 1256Kč.
Zmíněná 10W LED žárovka spotřebuje za rok 1/10 energie oproti 100W žárovce s vláknem, což je v korunách: 126Kč
Rozdíl je tedy 1130Kč ve prospěch LED žárovky za jediný rok!
Za 10 let je to tedy cca 11300Kč, a pokud byste vyměnili za LED žárovky 5 vláknových žárovek, uspoříte za 10 let neuvěřitelných 56500Kč!
Vypočítat by se samozřejmě dala ještě další úspora - a to na ztrátě času při ''běhání'' do obchodu a nakupování vláknových žárovek, které mají životnost pouhých 1000 hodin.

Základní fyzikální světelné pojmy

Světlo je ve své podstatě elektromagnetické záření, které je vnímáno lidským okem. Jedná se o elektromagnetické záření s vlnovou délkou v rozmezí cca. 380 až 770 nm, které je lidským okem vnímáno jako viditelné světlo. Bílé světlo je přitom kombinací různých vlnových délek světla ve viditelné části elektromagnetického vlnění.

CRI (color rendering index), neboli index podání barev je hodnota, která vyjadřuje věrnost podání barev pro jednotlivé typy světelných zdrojů. Hodnota je vyjadřována v procentech, kdy 100% udává naprosto věrné podání barev při použití referenčního zdroje světla (světlo klasické žárovky pro nižší hodnoty teploty chromatičnosti, denní bílé světlo pro vyšší hodnoty teploty chromatičnosti). U kompaktních zářivek se hodnota pohybuje v rozmezí 50-90%, u LED zdrojů světla se hodnota CRI pohybuje nad hranicí 70% (70 – 90%). V některých případech je index podání barev také označován zkratkou Ra.

Dalším důležitým údajem charakterizujícím vnímaní a parametry vyzařovaného světla, je tzv. teplota chromatičnosti, která je udávána v Kelvinech. Tento parametr vyjadřuje barevné vnímání světla, kdy hodnota kolem 2700K – 3500K reprezentuje tzv. teplé bílé světlo, které odpovídá světlu vyzařovanému klasickými žárovkami – jasné, mírně nažloutlé světlo. Tento typ světla navozuje domácí atmosféru, pocit útulnosti a příjemné relaxační pocity. Teplota chromatičnosti s hodnotou 4000K představuje neutrální (studené) bílé světlo, hodnota kolem 5000K představuje denní bílé světlo (pocitově se blíží světlu za jasného bílého dne), hodnota nad 6500K reprezentuje studené bílé denní světlo, které je při hodnotách kolem 8000K vnímáno až jako slabě namodralé.

Světelný tok (někdy také světelný výkon) Φ, jednotka lumen, značka lm: Jeden lumen je světelný tok, vysílaný bodovým zdrojem do prostorového úhlu 1 steradián při svítivosti zdroje 1 cd. Světelný tok se vypočítá jako součin svítivosti L a prostorového úhlu ω, ve kterém světelný tok měříme.

Φ = L•ω

Parametr vyjadřující celkovou účinnost a efektivitu jednotlivých světelných zdrojů je měrný světelný výkon světelného zdroje (light efficacy) ηz, kterou lze určit jako světelný tok zdroje vztažený k celkovému příkonu světelného zdroje. Hodnota se udává v jednotkách lm/W. Pro jednotlivé typy světelných zdrojů platí přibližně tyto hodnoty – žárovky dosahují hodnoty 10 – 20Lm/W, kompaktní zářivky 35-60lm/W, lineární zářivky 40-100Lm/W, výbojky 60-140lm/W, výkonové LED dosahují běžně hodnot 70-90Lm/W, do budoucna se dá předpokládat dosažení hodnot až k hranici 200Lm/W.

ηz = Φz / Pz

kde Φz je světelný tok zdroje a Pz je elektrický příkon světelného zdroje

Světelná účinnost svítidla (light efficiency) ηs vyjadřuje účinnost využití světla optickým systémem svítidla. Praktické hodnoty se pohybují v intervalu 0,4 – 0,9.

ηs = Φs / Φzs

Kde Φs je světelný tok vycházející ze svítidla a Φzs je součet všech světelných zdrojů ve svítidle.

Svítivost L, můžeme definovat jako intenzitu světla vyzařovaného v určitém směru. Jednotkou svítivosti je Candela (Cd). Cd = světelný tok lm / prostorový úhel.

Prostorový úhel ω, jednotkou prostorového úhlu je steradián, značka sr. Prostorový úhel se měří podle plochy, kterou kužel omezující prostorový úhel vytíná z kulové plochy jednotkovým poloměrem z vrcholu úhlu. Velikost prostorového úhlu, který vytne z kulové plochy o poloměru r plochu vrchlíku A, je pak dána vztahem ω = A/r2. Plný prostorový úhel ω = 4πr2/r2 = 4π steradiánů (sr).

Intenzita osvětlení udává poměr světelného toku ve vztahu k osvícené ploše. Jednotkou intenzity osvětlení je Lux (Lx). Intenzita osvětlení je 1 Lux, pokud na plochu 1 m2 rovnoměrně dopadá světlo o světelném toku 1 Lumenu.

Jas je veličina, charakterizující vnímání světelného zdroje nebo osvícené plochy. Jednotkou jasu je Cd/m2.

Střední doba životnosti je hodnota, která udává předpokládanou průměrnou dobu životnosti světelného zdroje. U standardních žárovek se životnost pohybuje v rozsahu 1.000 – 4.000 provozních hodin, u zářivek 8.000 – 20.000 hodin, výkonové LED dosahují průměrné životnosti 20.000 – 100.000 hodin.

Doporučujeme
Kód: SPT352860LEDTBSP
Skladem 
Cena: 42 Kč
Kód: REF50W220W1
Skladem 
Cena: 254 Kč
Kód: REF30WSE220WW
Skladem 
Cena: 424 Kč
Kód: REF50WSE220WW
Skladem 
Cena: 581 Kč
Kód: RES006C100
Skladem 
Cena: 617 Kč
CenyZboží.cz Naakup.cz Heureka.cz SrovnaniCen.cz Srovnání cen ušetřím.cz Internetové obchody online, srovnání cen - Dobchody.cz Internetové obchody srovnání cen